Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse - sagsnr. 2012-4189

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her