Lovudvalget - Høring over WIPO-dokument vedørende undtagelser og indskrænkninger til fordel for synshandicappede - sagsnr. 2012-4169

Print Print
08-01-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2012-4169 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.