Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forskellige love som følge af indførelse af obligatorisk digital selvbetjening for borgere (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere i bølge 2) - sagsnr. 2012-4168

Print Print
17-01-2013
Læs høringssvar her