Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. - sagsnr. 2012-4167

Print Print
11-01-2013
Læs høringssvar her