Skatteudvalget - Høring over L 108 forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. - sagsnr 2012-4156

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her