Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (forenkling af klagestrukturen mv.) - sagsnr. 2012-4155

Print Print
24-01-2013
Læs høringssvar her