Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om energiforsyningsvirksomhedernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) - sagsnr. 2012-4154

Print Print
07-01-2013
Læs høringssvar her