Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om børns forsørgelse og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne - sagsnr. 2012-4148

Print Print
23-01-2013
Læs høringssvar her