Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og certificering af revisorer i firnansielle virksomheder) - sagsnr. 2012-4133

Print Print
11-01-2013
Læs høringssvar her