Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Anvendelse af indtægtsført pant og sikkerhedsstillelse for pant og gebyrer) - sagsnr. 2012-4127

Print Print
07-01-2013
Læs høringssvar her