Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling - sagsnr. 2012-4125

Print Print
07-01-2013
Læs høringssvar her