Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om iværksættelse af bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning - sagsnr. 2012-4122

Print Print
07-01-2013
Læs høringssvar her