Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv.) - sagsnr. 2012-4120

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her