Strafferetsudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre mv. (visumforordningen) - sagsnr. 2012-4105

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her