Strafferetsudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af våbenloven og straffeloven (udførsel af skydevåben til civil brug til lande uden for EU, hardball- og paintballvåben mv.) - sagsnr. 2012-4089

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her