Lovudvalget - Høring over forslag til ny bekendtgørelse om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovlilgt fældet træ - sagsnr. 2012-4048

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her