Lovudvalget - Høring over forslag om ændring af lov om kemikalier (Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler, samt bødeskærpelse) - sagsnr. 2012-4040

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her