Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forurenet jord (offentlig indsats over for jordforerening, der kan have skadelig virkning på vand eller natur, nedlæggelse af Depotrådet mv.) - sagsnr. 2012-4033

Print Print
10-01-2013
Læs høringssvar her