Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf mv. - sagsnr. 2012-4031

Print Print
03-01-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2012-4031 Strafferetsudvalget.aspx - d. 26-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.