Lovudvalget - Høring over forslag til ændring af byggelov og lov om bygnings- og boligregistrering - sagsnr. 2012-3929

Print Print
20-12-2012
Læs høringssvar her