Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (rammer for kystnære vindmøller, revision af værditabs- og køberetsordningerne mv.) - sagsnr. 2012-3923

Print Print
20-12-2012
Læs høringssvar her