Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (regulering af kvælstofkvoten og indberetning af efterafgrøder) - sagsnr. 2012-3888

Print Print
20-12-2012
Læs høringssvar her