Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om støtte under Markedsmodningsfonden - sagsnr. 2013-363

Print Print
28-01-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2012-363 Lovudvalget.aspx - d. 21-09-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.