Lovudvalget - Høring over lov om ændring af lov om almene boliger mv. (forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2013 til renovering) - sagsnr. 2013-1313

Print Print
23-04-2013
Læs høringssvar her