Lovudvalget - Høring over to forslag stillet af Europa-Kommissionen om henholdsvis ikke-kommerciel tranport af selskabsdyr samt samhandel inden for Unionen med og indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter - sagsnr. 2012-962

Print Print
15-03-2012