Lovudvalget - Høring over ændring af forslag til lov om ændring af byggeloven (indførelse af dispensationsadgang fra pligten til at tegne en byggeskadeforsikring i tilfælde af den professionelle bygherres konkurs) - sagsnr. 2012-951

Print Print
15-03-2012