Lovudvalget - Udkast til ændringsbekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed (Elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen) - sagsnr. 2012-932

Print Print
28-03-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-932 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.