Strafferetsudvalget Høring - udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og oplysning mv. sagsnr. 2012-90

Print Print
13-02-2012