Strafferetsudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn) - sagsnr. 2012-853

Print Print
29-03-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-853 Strafferetsudvalget.aspx - d. 26-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.