Lovudvalget - Forslag til ændrede grænseværdier for en række pesticidrester (j.nr. 2012-20-221-01208) - forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANCO 10202/2012) - sagsnr. 2012-832

Print Print
02-03-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-832 Lovudvalget.aspx - d. 25-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.