Strafferetsudvalget - Udkast til ændring af bekendtgørelse om udgangstilladelse mv. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret - sagsnr. 2012-828

Print Print
19-03-2012