Skatteudvalget - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (opretning af værdigrundlaget for afgiftsberegning og offentliggørelse af afgiftsgrundlag) - L94 - sagsnr. 2012-810

Print Print
13-03-2012