Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. og lov om leje af almene boliger (startboliger mv.) - sagsnr. 2012-751

Print Print
07-03-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-751 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.