Lovudvalget - Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

Print Print
02-03-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-749 Lovudvalget.aspx - d. 19-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.