Lovudvalget - Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

Print Print
02-03-2012