Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber - sagsnr. 2012-747

Print Print
28-02-2012