Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner samt høring af udkast til vejledning om affaldsplaner - sagsnr. 2012-693

Print Print
19-03-2012