Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister (Revision af forældreansvarsloven mv.) sagsnr. 2012-643

Print Print
15-03-2012