Lovudvalget - Udkast til lov om ændring af lov om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg (udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens) - sagsnr. 2012-629

Print Print
05-03-2012