Lovudvalget - Høring over 8 Kommissionsforslag om medlemsstaternes accept i Den Europæiske Unions interesse af de 8 landes tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige mv.

Print Print
27-02-2012