Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om leje, midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger - sagsnr. 2012-571

Print Print
27-02-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-571 Lovudvalget.aspx - d. 16-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.