Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven til udmøntning af reglerne om ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne - sagsnr. 2012-570

Print Print
27-02-2012