Strafferetsudvalget - Forslag til lov om ændring af våbenloven (civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe) - sagsnr. 2012-557

Print Print
12-03-2012