Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - sagsnr. 2012-547

Print Print
27-02-2012