Lovudvalget Høring - over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for en privat dataansvarlig sagsnr. 2012-483

Print Print
13-02-2012