Lovudvalget Høring - udkast til bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedr. udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven sagsnr. 2012-481

Print Print
13-02-2012