Lovudvalget Høring - udkast til lovforslag om ændring af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) sagsnr. 2012-454

Print Print
16-02-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-454 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.