Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (justering af betingelser for forældres udførelse af træning) - sagsnr. 2012-451

Print Print
21-02-2012