Lovudvalget Høring - forslag til direktiv om ændring af direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF for så vidt angår miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken sagsnr. 2012-446

Print Print
13-02-2012