Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagostik og forskning mv., børneloven og lov om adoption - sagsnr. 2012-411

Print Print
28-02-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-411 Lovudvalget.aspx - d. 25-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.